Een hele zorg minder

Verzekerd van zorgeloos ondernemen

Een eigen onderneming is altijd een risico. Daarom wilt u zich het liefst geen zorgen hoeven te maken over factoren waar u zich gewoon voor kunt verzekeren. Houdt u het hoofd wel boven water? Bent u aansprakelijk als een werknemer arbeidsongeschikt raakt? Wat gebeurt er als inbrekers uw kassa meenemen? 
 

De verzekeringsadviseur voor ondernemers

Aansprakelijkheid

Een foutje is gauw gemaakt, echter het herstellen van dat foutje of de financiële gevolgen daarvan kunnen gepaard gaan met grote kosten.

Voor het afdekken van uw bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheid bestaan uitstekende aansprakelijkheidsverzekeringen. De premie en premiekorting zijn afhankelijk van de risico’s welke u loopt. Het zal duidelijk zijn dat het risico sterk verschilt per bedrijfstak. In het algemeen bestaat de premie uit een vast deel en een variabel deel, gerelateerd aan de omzet en loonkosten.

Aansprakelijkheid is onder te verdelen in verschillende takken:

  • Bedrijfsaansprakelijkheid
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Productaansprakelijkheid
  • Milieuschade
Onbezorgd verzekeren in Deventer

Advies over verzekeren
Onbezorgd Verzekeren kijkt graag samen met u naar de aansprakelijkheidsrisico’s van uw bedrijf. U kunt in dat opzicht weer zorgeloos ondernemen.

Bedrijfsmiddelen

Houdt uw bedrijf zich voornamelijk bezig met bouw- of montagewerken, dan is een zogenoemde CAR-verzekering onontbeerlijk. De specifieke bedrijfsrisico’s bestaan uit het aansprakelijkheidsrisico, schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, schade aan het werk of hulpmateriaal, schade aan directie of personeel en schade door transport van materiaal of onderdelen.

Aangezien de verzekeringsbehoeften per bedrijf verschillen, heeft u de keuze voor een doorlopende polis waarbij alle projecten verzekerd zijn, met jaarlijkse na-verrekening, of voor het verzekeren per afzonderlijk project, zoals:

  • (Contant) geld
  • Inventaris
  • Opstal
  • Glas
onbezorgd verzekeren Ruitenbeek & Simons en Ten Broeke & Ruitenbeek in Deventer;

Advies over verzekeren
Onbezorgd Verzekeren kijkt graag samen met u naar de bedrijfsmiddelen die extra aandacht van een verzekeraar verdienen.

Werknemers

Er zijn diverse risico’s die aandacht nodig hebben met werknemers. Wij kijken daarom met u mee welke risico’s kunnen gaan spelen. Uw werknemers hebben bij arbeidsongeschiktheid recht op een uitkering van minimaal 70% van hun salaris gedurende maximaal twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Dit is voor u een uit overheidswege opgelegde verplichting, zoals geregeld in de WULBZ. U wordt daarbij geconfronteerd met het feit dat deze werknemer vaak onmisbaar is en vervangen moet worden door een dure tijdelijke kracht.

Stuk voor stuk feiten waarbij u waarschijnlijk weinig moeite heeft om uw enthousiasme te onderdrukken. Uiteraard kunt u zich ook voor dit soort catastrofes verzekeren, waarbij u dan in de meeste gevallen ook gebruik kunt maken van een Arbo-dienst voor controle en begeleiding van de zieke werknemer. 

onbezorgd verzekeren Deventer; werkloosheidsverzekering Deventer;

Advies over verzekeren
Onbezorgd Verzekeren geeft u graag advies over ziekteverzuim en WIA van uw werknemers. U kunt in dat opzicht weer zorgeloos ondernemen.

Gezondheid en werk

Als ondernemer loopt u risico’s waar uw werknemers vaak beter voor verzekerd zijn. Natuurlijk probeert u zo lang mogelijk door te blijven werken. Natuurlijk kunt u de eerste periode waarin u door ziekte of een ongeval uitgeschakeld bent financieel wel aan. Soms is het echter toch nodig om een dure plaatsvervanger in te huren. Dit zijn extra kosten welke soms zwaar op het resultaat van de onderneming drukken. 

Advies over verzekeren
Onbezorgd Verzekeren geeft u graag advies over alle risico’s die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid, bedrijfsongevallen en bedrijfsschade.

Pensioen

De redenatie van “Mijn zaak is mijn pensioen” is bij menigeen als een koude douche overgekomen. Er bestaan een aantal goede regelingen waarbij u het pensioen niet afhankelijk maakt van de waarde van uw bedrijf. De fiscus heeft diverse mogelijkheden geschapen welke het u mogelijk maken om op een verantwoorde wijze aan uw pensioenopbouw te werken.

Goed geregeld
Afgezien van de diversiteit van producten heeft vrijwel iedere verzekeraar zijn eigen varianten hierop. Inzicht in de materie en de pensioenmarkt is daarom een eerste vereiste. Vaak is het pensioen van de werknemers beter geregeld dan de pensioenvoorziening van de ondernemer, een volstrekt onnodige situatie.

Onbezorgd verzekeren in Deventer

Advies over verzekeren
Wij kijken daarom graag, samen met u, naar de mogelijkheden om dit belangrijke risico goed af te dekken.

Bedrijfsresultaat

Woedde er een brand in uw stallen en zijn de melkinstanties volledig verloren? Heeft een storm uw serre en gewassen verwoest? Ontregelde een brandje de klimaatregeling waardoor uw tomaten niet volgroeid raken? Verzeker met productieverlies, automatisch de daling van het bedrijfsresultaat mee. Zowel bij grote als kleine schadegevallen. 

Ze verdienen het
Verzeker uw dieren en gewassen ruimer met Onbezorgd Verzekeren in Deventer.

Vervoer

Bedrijfsvervoer loopt soms grotere risico’s dan het vervoer van een particulier. Als u een bestelauto heeft en daarvoor een goede verzekering zoekt met een scherpe premie, uitgebreide dekking en snelle afhandeling van schade, dan heeft u baat bij onze verzekeringen voor vervoer.

Advies over verzekeren
We kijken graag samen met u naar de meest geschikte verzekering voor uw vervoersmiddel. Wist u dat voor de meeste ondernemers de vooraftrek btw van kracht is? Dat scheelt u aanmerkelijk in de verzekeringspremie. Daarbij kunt u bij vijf voertuigen of meer uw premiekorting krijgen door een wagenparkverzekering af te sluiten. We praten hier graag verder over met u.

Juridisch

Raakt u als ondernemer betrokken bij een juridisch probleem, het lijkt wel of deze kans met de dag groter wordt, dan kunt u veel gemak hebben van een rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekering voor de ZZP’er
Aangezien vrijwel iedere onderneming anders is, zijn er ook op dit gebied diverse specifieke verzekeringsvormen ontwikkeld welke nauw aansluiten op uw onderneming. Waar een aansprakelijkheidsverzekering een uitsluitend verwerend karakter heeft, daar heeft de rechtsbijstand tevens een eisend karakter, immers u kunt er ook een beroep op doen indien u schade heeft geleden.

onbezorgd verzekeren Ruitenbeek & Simons en Ten Broeke & Ruitenbeek in Deventer;

Overlijden

U wilt uw gezin beschermen tegen financiële moeilijkheden als u of uw partner komt te overlijden. Met een Overlijdensrisicoverzekering kunt u er gerust op zijn dat uw nabestaanden dan financieel ondersteund worden. Zij krijgen in geval van overlijden voor de einddatum van de verzekering een gegarandeerd bedrag uitgekeerd dat zij direct kunnen gebruiken. Zo kan bijvoorbeeld uw partner de hypotheek blijven betalen en kunnen uw kinderen studeren.

Een gerust gevoel
Onbezorgd Verzekeren geeft u graag advies over levensverzekeringen. We zorgen graag dat u eerlijk verzekerd bent. Zodat u onbezorgd kunt leven en nooit te veel betaalt.